HUISREGLEMENT

 

Algemene bepalingen

 

Bij het betreden van het centrum is men verplicht de lidkaart te laten inlezen. Bij verlies van uw kaart zal een administratief forfait van  12,5 Euro  aangerekend worden.

Lidmaatschappen zijn nominatief en kunnen enkel opgeschort worden op vertoon van een geldig medisch attest.

Lidmaatschappen worden niet terugbetaald.

De deelnemer aan dit fitness programma kan gebruik maken van de fitnessaccommodatie POWERSPORT DILBEEK tijdens de geldende openingsuren, rekening houdend met de reglementering.

 

POWERSPORT DILBEEK is niet aansprakelijk voor diefstallen.

De deelnemer aan dit programma is automatisch verzekerd indien hij voor een abonnementsformule gekozen heeft.

De deelnemer aan dit programma is gehouden aan een stipte betaling. De abonnementen dienen te worden verlengd zonder onderbreking, indien men zijn abonnement onderbreekt, dient men zich terug in te schrijven aan het inschrijftarief van het moment van de hervatting!!!

 

Bij domiciliering zal zonder uitdrukkelijke reactie van de houder het programma telkens automatisch verlengd worden, met 6 maand voor een 6 maandenprogramma en 12 maand voor een 12 maandenprogramma.

 

Trainingsbepalingen

 

POWERSPORT DILBEEK behoudt zich het recht voor uurroosters, reglementeringen en lesgevers te veranderen. Toegang tot de zaal moet tenminste 1 uur  30 min voor sluitingstijd, indien dit niet het geval is en er is niemand meer aanwezig in de zaal sluiten wij vanaf 20 u 30 , 19 u 30  op vrijdagen en 13 u 30  in het weekend.  Op het sluitingsuur moet iedereen klaar zijn, aan de uitgang, gelieve een kwartier  (15 min) voor sluitingsuur zich klaar te maken zodat iedereen klaar is voor sluitingstijd, en niet meer in de vestiaires of waar dan ook rondhangen.

De directie houdt zich het recht voor de toegang te weigeren of te ontzeggen aan leden/bezoekers wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Men wordt verzocht zich te houden aan de aanwijzingen van de instructeurs.

Men is verplicht een handdoek te gebruiken  op elk toestel in de zaal, (in de sauna onder het geheel lichaam), dit om hygiŽnische redenen.

Het materiaal dient na gebruik terug geplaatst en eventueel gereinigd te worden.

Er geldt een algemeen rookverbod in het geheel complex (ook in de bar !!).

De schoenen die gebruikt worden voor de zaal zijn niet deze waarmee men naar de zaal komt, deze dienen proper te zijn en uitsluitend voor binnengebruik !  Mensen met vuile schoenen worden terug naar huis  gestuurd !!!

Er wordt getolereerd dat men een fles water meebrengt in de kleedkamer,  andere dranken dienen in de zaal aangekocht te worden, het leeggoed van eigen meegebrachte dranken dient terug meegenomen te worden ! Er worden geen flessen achtergelaten in de zaal of in de kleedkamers

Gelezen en goedgekeurd